RESEARCH & DEVELOPMENT

Onze afdeling Research & Development is continu op zoek naar innovaties die kunnen worden toegepast in klant specifieke producten. We zijn graag in gesprek met onze klanten en komen met de beste oplossingen.

Projecten starten veelal met een idee of een specifiek verzoek van een klant, waarna onze R & D-afdeling begint met het evalueren van het verzoek. Er wordt een blokschema gemaakt waarna de mogelijke componenten worden onderzocht. Een schatting van de projectkosten (incl. Stuklijstkosten, enz.) wordt gepresenteerd. De optimale oplossing wordt bepaald na een goed gesprek met onze klant.

Dan begint R&D met de daadwerkelijke ontwikkeling. Schematische en PCB-invoer, 3D CAD-ontwerp, VHDL en softwareontwikkeling. Alles komt samen tijdens de eerste prototypetests. Er wordt begonnen met het debuggen van hardware en software, wat resulteert in ontwerpwijzigingen en nieuwe prototypes. De klant ontvangt het prototype en beoordeelt het product.

De benodigde ontwerpwijzigingen worden doorgevoerd en herevaluatie vindt plaats tot het moment dat het product volwassen genoeg is om in een kleine serie (nulserie) te worden geproduceerd. Evaluatie van de nulserie vindt plaats en fine-tuning vindt plaats waarna massaproductie wordt gestart.

Dan begint R&D met de daadwerkelijke ontwikkeling. Schematische en PCB-invoer, 3D CAD-ontwerp, VHDL en softwareontwikkeling. Alles komt samen tijdens de eerste prototypetests. Niet alles werkt de eerste keer. Dus het debuggen van hardware en software wordt gestart. Mogelijk zijn nieuwe prototypes vereist. Alle ontwerpwijzigingen worden nauwlettend gevolgd. Op een gegeven moment ontvangt de klant het prototype en zal hij het product evalueren.

De benodigde ontwerpwijzigingen worden doorgevoerd en er vindt herevaluatie plaats. Tot het moment dat het product volwassen genoeg is om in een kleine serie (nul serie) geproduceerd te worden. Evaluatie van de nulreeks vindt plaats en fijnafstelling wordt gerealiseerd. Vervolgens wordt de massaproductie gestart.

Projectfasen

  1. Projectstudie
  2. Projectvoorstel
  3. Productontwikkeling
  4. Prototyping en testen
  5. Null-serieproductie
  6. Massaproductie

RESEARCH & DEVELOPMENT

SMT VS THT

HET BEDRIJF

PCB Assembly | PHUNTRONIX

Discover the Future

Wij zijn een multidisciplinaire onderneming die zich toelegt op gerichte en efficiënte ontwikkeling van PCB’s.